Banner

Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước

09:05, 10/11/2023

Ngày 9-11, tại thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế), Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức “Hội nghị Phổ biến, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW và định hướng phát triển khoa học và công nghệ trong lĩnh vực y, dược, công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới”.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt phát biểu khai mạc.


Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt nêu rõ: Để đưa công nghệ sinh học trở thành ngành mũi nhọn theo định hướng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao xây dựng và đã được Bộ Chính trị ký ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30-1-2023 về “Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới”.

 

Nghị quyết 36-NQ/TW có vai trò đặc biệt quan trọng, đề ra mục tiêu tập trung phát triển, phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia có nền công nghệ sinh học phát triển trên thế giới, trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh về công nghệ sinh học, thuộc nhóm dẫn đầu khu vực châu Á. Xây dựng ngành công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng, đóng góp tích cực vào GDP cả nước.

 

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cho biết, thời gian qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia đến năm 2030 có nội dung liên quan đến công nghệ sinh học, trong đó, trọng tâm là 3 chương trình quốc gia: “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển ngành công nghệ tiên tiến trong y tế và phát triển sản phẩm chăm sóc sức khỏe; Mã số: KC.10/2021-2030”; “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển ngành công nghệ tiên tiến phục vụ công nghiệp hóa dược và dược phẩm; Mã số: KC.11/2021-2030” và “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học; Mã số: KC.12/2021-2030”.

 

Quang cảnh hội nghị.


Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về triển khai Nghị quyết 36-NQ/TW và các nhiệm vụ khoa học và công nghệ lĩnh vực y, dược, công nghệ sinh học và khung nghiên cứu của 3 chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia; chia sẻ định hướng nghiên cứu ứng dụng và phát triển ngành công nghệ tiên tiến trong y tế và phát triển sản phẩm chăm sóc sức khỏe, trong phục vụ công nghiệp hóa dược và dược phẩm, trong công nghệ sinh học; giới thiệu các văn bản pháp lý, chính sách điều hành, quản lý đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia...

 

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Hồng Thái phát biểu kết luận.


Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Hồng Thái đề nghị các bộ, ngành, địa phương tăng cường phối hợp cùng Bộ Khoa học và Công nghệ, các nhà khoa học, các chuyên gia đẩy mạnh triển khai thực hiện các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia nói chung, trong đó có 3 chương trình KC.10/21-30; KC.11/21-30; KC.12/21-30 góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị. Ông cũng đề nghị các đơn vị chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ, các Ban chủ nhiệm tổ chức triển khai hiệu quả 3 chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia trong giai đoạn tới, trong đó lưu ý việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc điều phối các nhiệm vụ trong từng chương trình nhằm bảo đảm không trùng lắp về nội dung nghiên cứu, đồng thời tạo cơ chế để các chương trình có thể trao đổi các kết quả nghiên cứu.

 

Bên cạnh đó, chủ động phát hiện các vướng mắc trong quá trình triển khai các quy định về quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tham mưu cấp có thẩm quyền nhằm không ngừng hoàn thiện pháp luật về khoa học và công nghệ, tạo hành lang pháp lý ngày càng thuận lợi hơn cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.

 

Theo Báo Hànộimới