Banner

(TTV) Hội nghị đánh giá hồ sơ tuyển chọn dự án khoa học và công nghệ

13:40, 30/05/2023

Sáng ngày 30/5, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh, Hội đồng tư vấn chuyên ngành đã tổ chức Hội nghị đánh giá hồ sơ: Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn trong chăn nuôi trâu, bò thịt gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.