Banner

(TTV) Tập huấn kỹ năng số cộng đồng

14:05, 16/09/2022
Sáng ngày 16/9, tại huyện Hàm Yên, UBND tỉnh phối hợp với Bộ thông tin và Truyền thông tổ chức chương trình phổ cập kỹ năng số cộng đồng đến thành viên của tổ công nghệ số cộng đồng tại tỉnh Tuyên Quang. Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 7 huyện, thành phố và 138 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.