Banner

(TTV) Hội thảo đánh giá kết quả triển khai đề tài, dự án khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh

08:43, 02/12/2021
Sáng ngày 1/12, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả triển khai đề tài, dự án trên địa bàn tỉnh nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, địa phương trên lĩnh vực khoa học và công nghệ cũng như ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực tiễn. Qua đó, tạo sự đổi mới trong quản lý, tổ chức thực hiện, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.