Banner

(TTV) Nghiệm thu kết quả Dự án Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh 

Sáng ngày 5/10, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức nghiệm thu Dự án Khoa học và Công nghệ tuyên truyền về sở hữu trí tuệ, truyền thông hỗ trợ quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm đặc sản của tỉnh Tuyên Quang trên các kênh truyền thông đa phương tiện.