Banner

(TTV) Nghiệm thu đề tài khoa học xã hội và nhân văn

20:48, 23/10/2021
Chiều ngày 23/10, tại Sở Khoa học và Công nghệ,  Hội đồng Khoa học Công nghệ tỉnh đã nghiệm thu đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh “Cơ chế huy động nguồn lực cho phát triển hạ tầng đô thị bền vững tại tỉnh Tuyên Quang”. Đề tài do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang chủ trì, được thực hiện từ tháng 6/ 2019 – 5/2021.