Banner

Instagram cập nhật tính năng kiểm soát dữ liệu chia sẻ trên iOS

Instagram đang làm những gì Facebook đã làm từ lâu, đó là cho phép người dùng kiểm soát nhiều hơn dữ liệu họ chia sẻ với các ứng dụng của bên thứ ba.

 

Tính năng mới sẽ có trên Instagram bắt đầu từ hôm nay cho người dùng iPhone, cho phép họ bảo vệ dữ liệu chia sẻ trên Instagram.

 

Nhiều ứng dụng của bên thứ ba thường yêu cầu bạn kết nối với tài khoản Instagram để cung cấp cho các dịch vụ hoặc tính năng bổ sung. Sau khi kết nối tài khoản với dịch vụ của bên thứ ba, bạn có thể cấp cho họ quyền truy cập vào một số thông tin hồ sơ của bạn, bao gồm tên người dùng và ảnh.

 

Với các tính năng mới cập nhật, Instagram giúp người dùng dễ dàng quản lý tất cả các dịch vụ của bên thứ ba mà họ kết nối với tài khoản mạng xã hội. Bạn có thể làm điều đó bằng cách truy cập vào mục Cài đặt (Settings) trong ứng dụng Instagram, sau đó chọ Bảo mật (Security), nhấn và Ứng dụng và Trang web (Apps and Websites) và bạn sẽ thấy danh sách các dịch vụ của bên thứ ba được kết nối với tài khoản Instagram của bạn.

 

Danh sách bao gồm tùy chọn xóa bất kỳ dịch vụ của bên thứ ba nào mà bạn không còn muốn có quyền truy cập vào dữ liệu mới trên tài khoản Instagram của mình. Ngoài tùy chọn xóa dịch vụ của bên thứ ba, Instagram còn thêm màn hình ủy quyền cập nhật và liệt kê tất cả thông tin mà các ứng dụng này yêu cầu truy cập. Bạn cũng sẽ có tùy chọn để hủy bỏ ủy quyền truy cập trực tiếp từ màn hình ủy quyền.

 

Instagram thông báo những cập nhật này sẽ được triển khai dần trong sáu tháng tới, vì vậy, có vẻ như sẽ mất khá nhiều thời gian để mọi người có thể trải nghiệm.

 

Theo VTV.VN