Banner

(TTV) Nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ

Chiều ngày 2/7, Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh Tuyên Quang, Hội đồng chuyên ngành đã tổ chức đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh  kết quả thực hiện Đề tài khoa học và công nghệ chọn lọc, khôi phục và phát triển đàn vịt bầu. 

 

Đề tài được thực hiện tại 3 xã Hùng Mỹ, Yên Lập, Kiên Đài (Chiêm Hóa) từ tháng 11/2016 - 10/2018 với các nội dung: Nghiên cứu chọn lọc, khôi phục và phát triển đàn vịt bầu bố, mẹ; Xây dựng mô hình nuôi vịt bầu sinh sản, vịt bầu thương phẩm; Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi vịt bầu. UBND huyện Chiêm Hóa đã khảo sát và lựa chọn 24 hộ dân, và 1 doanh nghiệp tham gia dự án. 


Việc nghiên cứu chọn lọc, khôi phục phát triển đàn vịt bầu đã giúp chính quyền địa phương chủ động nguồn con giống đảm bảo chất lượng, góp phần duy trì, bảo tồn và phát triển nguồn gen quý của giống vịt bầu địa phương, tiến tới xây dựng thương hiệu sản phẩm vịt bầu Chiêm Hóa. Đề tài được Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh Tuyên Quang xếp loại khá.

 

Văn Nam – Tuấn Tú