Banner

Địa chỉ liên hệ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang Địa chỉ: 219 - Đường Tân Trào - Thành phố Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang - Việt Nam - Điện thoại (84.0207) 3822435 - Fax:(84.0207) 3824435 - Email:tuyenquangtv@tuyenquang.gov.vn - Website: tuyenquangtv.vn

Địa chỉ liên hệ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang

 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang

 

- Địa chỉ: 219 - Đường Tân Trào - Thành phố Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang - Việt Nam


- Điện thoại (84.0207) 3822435 


- Fax:(84.0207) 3824435 


- Email:tuyenquangtv@tuyenquang.gov.vn - Website: tuyenquangtv.vn