Banner

(TTV) Hiệu quả từ chính sách phát triển du lịch ở Na Hang

12:50, 04/07/2024

Thực hiện chính sách phát triển du lịch theo Nghị quyết 09 của HĐND tỉnh đã giúp cho các tổ chức, cá nhân có thêm nguồn kinh phí để đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ, giúp địa phương phát triển du lịch bền vững. Ghi nhận tại Na Hang.