Banner

(TTV) Lâm Bình tăng cường hợp tác phát triển du lịch

21:24, 28/05/2024

Xác định liên kết hợp tác, xúc tiến, quảng bá là khâu quan trọng trong phát triển du lịch, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, trong những năm qua huyện Lâm Bình luôn chú trọng thực hiện công tác này, với nhiều giải pháp cụ thể.