Banner

(TTV) Lâm Bình đưa hát Then trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng

21:13, 25/04/2024

Nhằm bảo tồn và phát huy Di sản Then của người Tày gắn với phát triển du lịch, thời gian qua huyện Lâm Bình đã mở các lớp truyền dạy hát Then cho mọi lứa tuổi trên địa bàn. Đồng thời, khuyến khích, hỗ trợ thành lập các đội văn nghệ, câu lạc bộ để giữ gìn tiếng đàn Tính, điệu Then và mang bản sắc của dân tộc đến với du khách.