Banner

(TTV) Na Hang đẩy mạnh phát triển du lịch

20:53, 07/02/2024

“Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng” là một trong hai khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Na Hang lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định. Vì vậy, địa phương đã tập trung nhiều giải pháp để thực hiện mục tiêu quan trọng này. Năm 2024, Na Hang phấn đấu thu hút trên 350.000 lượt khách du lịch, doanh thu xã hội về du lịch đạt trên 44 tỷ đồng.