Banner

(TTV) Du lịch Tuyên Quang một năm nhìn lại

21:14, 09/02/2024

Với những con số đạt được khá ấn tượng trên tất cả các chỉ tiêu, năm 2023 được xem là năm khởi sắc của ngành du lịch Tuyên Quang va đóng góp vào sự tăng trưởng chung của tỉnh. Hình ảnh đất và người xứ Tuyên được biết đến nhiều hơn trên thị trường du lịch trong và ngoài nước.