Banner

(TTV) Điểm mới trong chương trình Hương sắc Na Hang năm 2024

12:16, 28/02/2024

Là năm thứ hai được tổ chức, Lễ hội Hương sắc Na Hang năm 2024 có quy mô lớn, với rất nhiều chuỗi hoạt động đặc sắc nhằm tiếp tục quảng bá và giới thiệu với nhân dân trong nước và quốc tế về miền đất, con người, tiềm năng văn hóa, du lịch, các di sản văn hóa trên địa bàn huyện Na Hang. Chia sẻ rõ hơn về lễ hội Ông Nguyễn Trọng Đoan, Phó Chủ tịch UBND huyện Na Hang đã trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang.