Banner

(TTV) Na Hang công bố sản phẩm du lịch mới “Về nơi hát Then”

14:52, 02/01/2024

UBND huyện Na Hang vừa công bố sản phẩm du lịch mới “Về nơi hát Then”. Đây là một trong những hoạt động nhằm góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, đa dạng sản phẩm, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện.