Banner

(TTV) Hợp tác liên tỉnh, động lực để Tuyên Quang phát triển

21:06, 07/01/2024

Thời gian qua ngành Du lịch tỉnh Tuyên Quang và Vĩnh Phúc đã đẩy mạnh các hoạt động khảo sát, xây dựng tour, tuyến du lịch mới liên kết vùng Vĩnh Phúc - Tuyên Quang đây là những hoạt động nhằm hiện thực hóa các nội dung trong biên bản ghi nhớ và kế hoạch triển khai hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa UBND tỉnh Tuyên Quang và UBND tỉnh Vĩnh Phúc.