Banner

(TTV) Xúc tiến, quảng bá để phát triển du lịch

20:33, 22/10/2023

Bên cạnh việc đầu tư phát triển du lịch đa dạng sản phẩm, công tác quảng bá, xúc tiến được tỉnh Tuyên Quang xác định là nhiệm vụ quan trọng đối với ngành du lịch trong bối cảnh hiện nay.