Banner

(TTV) Xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc thu hút khách du lịch

21:51, 03/05/2023

Hưởng ứng các hoạt động Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang 2023, Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh đã tăng cường quảng bá, tiếp tục đầu tư khai thác các sản phẩm, dịch vụ du lịch đặc sắc, góp phần thúc đẩy du lịch từng bước phát triển bền vững.