Banner

(TTV) Lâm Bình điểm đến

13:21, 05/02/2023
Phong cảnh đẹp, con người hiền lành mến khách, những giá trị văn hóa, truyền thống đang được bảo tồn và phát huy. Đây chính là điểm mạnh của huyện vùng cao Lâm Bình giữ chân du khách.