Banner

(TTV) Phát triển mô hình du lịch nông nghiệp xanh

14:03, 16/01/2023
Làm nông nghiệp giờ đây không chỉ đơn thuần là trồng cấy hay chăn nuôi, mà còn gắn với dịch vụ để nâng cao giá trị. Những người nông dân đang dần đổi mới tư duy, biến tiềm năng, thế mạnh của địa phương thành sản phẩm du lịch độc đáo, hút khách. Nông trại cây và hoa ở xã Hợp thành, huyện Sơn dương, là một trong số mô hình du lịch nông nghiệp xanh đang được nhiều du khách yêu thích tại Tuyên Quang.

https://www.youtube.com/watch?v=zGK7MPzCKpo