Banner

(TTV) Đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển du lịch

14:38, 16/12/2022
Nhằm thực hiện mục tiêu, xây dựng hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi kết nối giao thông, thúc đẩy dịch vụ du lịch phát triển trong giai đoạn tới. Thành phố Tuyên Quang đã tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất, dịch vụ du lịch.