Banner

(TTV) Phát triển du lịch tại Trung Hà

20:55, 30/10/2022
Với danh thắng cấp quốc gia Thác Bản Ba và những nét đẹp về văn hoá truyền thống của các dân tộc bản địa, xã Trung Hà, huyện Chiêm Hoá có nhiều tiềm năng để trở thành điểm du lịch sinh thái, văn hoá hấp dẫn.