Banner

(TTV) Yên Sơn khai thác tiềm năng phát triển du lịch

21:31, 15/06/2022
Với nhiều di tích lịch sử, thắng cảnh thiên nhiên đẹp, độc đáo, bản sắc văn hóa các dân tộc đa dạng, Yên Sơn đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để thúc đẩy phát triển du lịch của huyện.