Banner

(TTV) Hàm Yên phát triển du lịch sinh thái

14:51, 11/05/2022
Cùng với phát triển mô hình du lịch trải nghiệm nông nghiệp, huyện Hàm Yên lựa chọn hướng khai thác du lịch sinh thái để tạo sự phát triển bền vững.