Banner

(TTV) Cô gái Dao Tiền với quyết tâm làm du lịch cộng đồng

12:32, 29/05/2022
 Đặng Thị Dương, cô gái người dân tộc Dao Tiền ở xã Hồng Thái, huyện Na Hang, sau khi tốt nghiệp Đại học đã quyết tâm trở về địa phương để làm du lịch. Với tình yêu quê hương, ước mơ đưa du lịch ở bản làng mình phát triển, cô gái trẻ này đang từng ngày nỗ lực xây dựng mô hình du lịch cộng đồng một cách bền vững.