Banner

(TTV) Thanh niên Lâm Bình tham gia phát triển du lịch

12:11, 01/04/2022
Cùng với việc tuyên truyền, khuyến khích đoàn viên phát triển kinh tế từ dịch vụ du lịch, Huyện đoàn Lâm Bình còn chủ động thực hiện xây dựng các công trình, phần việc thanh niên tạo cảnh quan, diện mạo nông thôn mới để cùng các địa phương trong huyện thúc đẩy phát triển du lịch.