Banner

(TTV) Chính Quyền đồng hành cùng người dân phát triển du lịch

21:59, 30/04/2022
Thời gian qua, Huyện Lâm Bình đã tạo điều kiện và định hướng cho người dân trong phát triển du lịch, đồng thời xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, riêng có, nhằm thu hút khách du lịch, tạo công ăn việc làm cho người lao động.