Banner

(TTV) Sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển du lịch

21:27, 08/01/2022
Gần đây, việc phát triển du lịch nông nghiệp tại huyện Na Hang đã đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cho địa phương. Sự tham gia của người dân đã tạo nên sự phong phú, hấp dẫn cho các sản phẩm du lịch, đồng thời đem lại thu nhập cao hơn.