Banner

(TTV) Đưa du lịch trở lại hoạt động trong trạng thái bình thường mới.  

22:30, 12/01/2022
Trong thời gian qua, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất nhiều đến ngành du lịch. Đây cũng là cơ hội để những người làm du lịch tiếp tục xây dựng, chỉnh trang các cơ sở lưu trú, sẵn sàng đón tiếp và phục vụ tốt hơn cho du khách khi dịch bệnh được kiểm soát.