Banner

(TTV) Phát triển du lịch thích ứng với phòng, chống dịch bệnh

21:51, 12/12/2021
Với mục tiêu phát triển bền vững ngành du lịch, khuyến khích xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc để Tuyên Quang trở thành điểm đến hấp dẫn trong khu vực miền núi phía Bắc. Ban quản lý các khu du lịch tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để vừa đảm bảo hoạt động của ngành du lịch, vừa thích ứng an toàn, đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.