Banner

(TTV) Na Hang từng bước đưa ngành kinh tế du lịch hoạt động trở lại 

Những ngày này, huyện Na Hang đã và đang từng bước đưa dịch vụ du lịch của huyện trở lại theo quy mô hợp lý, phù hợp, xây dựng hình ảnh “Na Hang - Tuyên Quang điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn”.