Banner

(TTV) Khảo sát du lịch online

Để góp phần quảng bá những tiềm năng du lịch của tỉnh Tuyên Quang tới du khách trong nước và quốc tế. Vừa qua, Trung tâm xúc tiến và đầu tư tỉnh đã khảo sát Tour du lịch online qua ứng dụng Zoom tại hai huyện Na Hang và Lâm Bình.