Banner

(TTV) Hồng Thái phát triển du lịch, thúc đẩy kinh tế nông thôn

Là một xã vùng cao của huyện Na Hang, xã Hồng Thái có khí hậu trong lành, mát mẻ, cảnh sắc thiên nhiên phong phú và đặc biệt, bản sắc văn hóa của người Dao tiền luôn được giữ gìn, phát huy. Chính quyền và bà con địa phương đang tận dụng lợi thế này để phát triển du lịch cộng đồng gắn với du lịch sinh thái, tạo động lực thúc đẩy kinh tế nông thôn.