Banner

(TTV) Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại Na Hang

Dịch Covid-19 tác động tới nhiều mặt của đời sống xã hội, trong đó du lịch là ngành kinh tế chịu ảnh hưởng khá lớn. Tại huyện Na Hang, chính quyền và người dân đang tận dụng thời gian này để tập huấn, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực làm du lịch, tiếp tục xây dựng, chỉnh trang các cơ sở lưu trú, sẵn sàng đón tiếp và phục vụ tốt hơn cho du khách khi dịch bệnh được kiểm soát.