Banner

(TTV) Chú trong nâng cao nguồn nhân lực ngành du lịch

Để du lịch Tuyên Quang phát triển bền vững, ngành Du lịch tỉnh đã và đang triển khai nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt quan tâm công tác xây dựng và phát triển đội ngũ hướng dẫn viên, thuyết minh viên.