Banner

(TTV) Xây dựng tuor tuyến du lịch về nguồn gắn với các hoạt động trải nghiệm

Nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang đã xây dựng các tuor tuyến du lịch tại các khu du lịch trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tuor du lịch tham quan trải nghiệm tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, huyện Sơn Dương.