Banner

(TTV) Lâm Bình thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng Homestay

5 năm gần đây, mô hình du lịch cộng đồng Homestay ở huyện Lâm Bình phát triển mạnh, thu hút nhiều đoàn du khách trong nước và nước ngoài đến thăm quan, tìm hiểu. Phát triển du lịch cộng đồng đã từng bước giúp người dân bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao thu nhập cho gia đình.