Banner

(TTV) Kết nối du lịch xứ Tuyên

Để đạt được mục tiêu thu hút 2,6 triệu lượt khách du lịch vào năm 2025, thì việc liên kết hợp tác với các doanh nghiệp du lịch là một điểm quan trọng nhằm thu hút du khách, nâng cao giá trị du lịch Tuyên Quang trên bản đồ cả nước.