Banner

(TTV) Hướng đi phát triển du lịch Tuyên Quang

Với hơn 500 di tích lịch sử, văn hóa, được thiên nhiên ưu đãi, nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, là nơi khởi phát, hội tụ, giao thoa của văn hoá các dân tộc thiểu số với nhiều lễ hội đặc sắc… Trong những năm qua, tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều giải pháp để thúc đẩy phát triển du lịch, các sản phẩm ngày càng phong phú, đa dạng, độc đáo hấp dẫn đông đảo du khách trong và ngoài nước.