Banner

(TTV) Trung Hà phát triển du lịch cộng đồng

Với danh thắng Thác Bản Ba và nền văn hoá đa dạng của cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn, phát triển du lịch cộng đồng (Homestay) đang là sự lựa chọn của nhiều người dân tại xã Trung Hà, huyện Chiêm Hoá.