Banner

(TTV) Trải nghiệm du lịch Hồng Thái

Phát huy điều kiện tự nhiên, khí hậu, bản sắc dân tộc. Những năm gần đây nhiều đoàn viên thanh niên trẻ ở xã Hồng Thái đã mạnh dạn đầu tư phát triển làm du lịch, đặc biệt là du lịch Homestay.