Banner

(TTV) Tuyên Quang thu hút du lịch

Để đạt mục tiêu thu hút trên 2 triệu lượt khách du lịch vào năm 2020, tỉnh Tuyên Quang đã và đang triển khai nhiều biện pháp cụ thể, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.