Banner

(TTV) Khởi sắc du lịch Na Hang

Với mức tăng trưởng 220% so với năm 2015, trong 5 nhiệm kỳ 2015 -2020, du lịch huyện Na Hang đã có những khởi sắc ấn tượng. Với nhiều loại hình du lịch, địa danh Na Hang ngày càng được du khách trong và ngoài nước lựa chọn là điểm đến hấp dẫn.