Banner

(TTV) Nỗ lực phục hồi du lịch sau dịch Covid -19

Sau những tháng khó khăn do dịch bệnh, ngành Du lịch Tuyên Quang đã có nhiều giải pháp khắc phục những thiệt hại do dịch Covid -19 gây ra, lấy lại đà tăng trưởng cho ngành du lịch trong thời gian tới.