Banner

(TTV) Điểm du lịch hấp dẫn tại huyện Sơn Dương

12:12, 07/01/2024

Không chỉ tập trung phát triển thế mạnh là du lịch lịch sử, những năm gần đây, huyện Sơn Dương khuyến khích người dân đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, xây dựng những mô hình du lịch xanh, du lịch thân thiện. Nông trại cây và hoa tại xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương là một điểm du lịch như vậy.