Banner

(TTV) Tháng 5 về với Tân Trào

12:47, 10/05/2022
Tân Trào, nơi gần 80 năm trước, ngày 21-5-1945, Bác Hồ đã về đây lãnh đạo Đảng và nhân dân ta đứng lên Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền về tay nhân dân, mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước, dân tộc. Hướng về Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhớ về Bác, mỗi người dân Việt Nam lại tìm về Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang- Thủ đô  Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến.

 

Lần đầu được về với Tân Trào, những Cựu chiến binh này đều dâng trào cảm xúc tự hào, xen lẫn xúc động và sự biết ơn.


Nơi đây lưu giữ những di tích, những tư liệu lịch sử vô giá về Bác Hồ và Trung ương Đảng những ngày tiền khởi nghĩa và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. 

 

Mỗi địa danh, mỗi hình ảnh, cảnh vật nơi đây đều gắn với một sự kiện lịch sử, một câu chuyện về Bác Hồ và những người ưu tú của dân tộc đã chỉ ra đường lối kháng chiến đi đến thắng lợi.

 

Nghe câu chuyện kể về Bác cùng hình ảnh nơi căn Lán Nà Nưa, ông Đạt cũng như mỗi thành viên trong đoàn đều không khỏi xúc động. 

 

Nhớ đến Bác cùng với tất cả sự tôn kính, ghi nhớ công ơn của Người dành cho dân tộc, dành cho đất nước. 

 

Tư tưởng và tấm gương suốt đời hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là động lực để nhân dân cả nước không ngừng quyết tâm học theo Bác.

 

Về với Tân Trào, với những di tích lịch sử lán Nà Nưa, Đình Hồng Thái, Cây đa Tân Trào...  nơi ghi đậm dấu tích vị cha già dân tộc - Bác Hồ kính yêu đã từng nhiều năm ở, làm việc và lãnh đạo cách mạng.

 

Nơi đây mãi là địa chỉ đỏ để mỗi người dân Việt Nam hướng về, khắc ghi công ơn và lời dạy thiêng liêng của Người, nguyện rèn tâm vững chí dựng xây đất nước ngày càng ấm no, hạnh phúc./.

 

Trà Mi –  Hùng Sơn