Banner

(TTV) Phó Đáy – dòng sông lịch sử

11:36, 19/03/2022
Có một dòng sông chảy giữa lòng Việt Bắc. Trong cách mạng tháng Tám và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, dòng sông là nơi ghi dấu nhiều giá trị lịch sử của một vùng đất Cách mạng – đó là sông Phó Đáy.