Banner

(TTV) Mở tiếp cửa xả đáy thứ hai hồ thủy điện Tuyên Quang

20:46, 11/06/2024

(TTV) Mở tiếp cửa xả đáy thứ hai hồ thủy điện Tuyên Quang