Banner

(TTV) Đến 13 giờ ngày 28/6 Công ty Thủy điện Tuyên Quang đóng 1 cửa xả đáy hồ Tuyên Quang

13:15, 28/06/2024

(TTV) Đến 13 giờ ngày 28/6 Công ty Thủy điện Tuyên Quang đóng 1 cửa xả đáy hồ Tuyên Quang


 

undefined